Fjelberg prestegard kan få ekstraordinær pengestøtte

Kommunedirektøren har laga ei positiv innstilling i ei sak om ekstraordinær støtte – 107.500 kroner – til nytt brannvarslingsanlegg i Fjelberg prestegard. Søknaden er på 153.350 kroner.