Sidan Håkon (78) og Anna Ingeborg (76) kjøpte fjellgarden i 1993, har den gått gjennom ein solid redningsoperasjon

Publisert