Vil kartleggja flaumfaresoner langs elvar

Kommunen hyrer Norconsult til å gjennomføra ei flaumfaresonekartlegging av elveløp i Kvinnherad.

Send tekst og bilde «

Vi vil gjerne høyra om smått og stort som går føre seg i Kvinnherad. Hjelp oss å vera overalt!

Artikkeltags