Sjå oversikt: Har kartlagt flaumutsette område i Kvinnherad

Oftast er det idyllisk å bu nær ei elv. Det er ikkje alltid like kjekt når flaumen kjem.