Fleire alternativ for plassering av dagsturhytte utgreidd – konkluderer nok ein gong med at Nautavatnet er best

Kommunedirektøren rår til at dagsturhytta blir plassert ved Nautavatnet.