Folk på sykkeltur fann bil på taket – viser seg å vera stolen