Høyr intervju med Gaute Lund (Sosialistisk Fellesliste) frå rådhuset i Rosendal måndag kveld.