— Det einaste som aukar, er gravplassen

Georg Gjuvsland er uroa for framtida til bygda si. Onsdag kveld lanserte han eit samferdsleforslag han meiner er langt betre enn både Sunnfast og alt anna.