Frisk oppmoding til ungdommen: — Legg dykk i hop og gjer noko!

Bygdelaget bad folket om innspel til kommuneplanen Kvinnherad 2050. Og folket på Hatlestrand, Ølve og Varaldsøy var ikkje vanskelege å be.