MED SANSANE MOT NATUREN: Eika er eit heilagt tre i fleire religionar. På garden sin, Eikeland på Hatlestrand, har Nerhus bygd opp Lundarhegni Naturpark.

Knut Johan Nerhus: Mannen og mytane

På garden Eikeland på Hatlestrand bur ein mann litt utanom det vanlege. Kven er han, mannen bak Mytologifestivalen og Lundnarhegni?
Publisert