– Den siste tida har det kome ei rekkje gode tilbod som varer lenge. Dette gjer at du enkelt kan velje gode avtalar utan å måtte sjekke kvar månad om du har vorte flytta over på ein dyrare avtale, seier direktør Inger Lise Blyverket i Forbrukarrådet.

Forbrukarrådets teneste Strømpris.no viser ei samanlikning av avtalane på straummarknaden, og Blyverket oppmodar alle om å sjekke straumavtalen sin.

– Viss du har ein variabel avtale eller ein dyr spotavtale med høge påslag, er dette tida for å byte, seier ho.

(©NPK)