Føreslår å kutta vedlikehald av bygg og anlegg for 2,5 millionar kroner årleg

Sektoren Teknikk og miljø vil òg bli råka av innsparingane dersom kommunedirektøren sitt budsjett blir vedteke.