Føreslo å halvera gebyra for byggesaker og planarbeid ut året – fekk støtte

– Eit slikt grep kjem til å auka inntektene til kommunen, då vi vil få inn fleire saker, meinte forslagsstillar Ove Lemicka (Frp).