Allsidig ordkunstnar

Kor tar han det frå, den dobbelt bokaktuelle Anders Totland?
Publisert