Førland inn i MDG sin nominasjonskomite for stortingsvalet