Formannskapet let seg sjarmera av forslaget – så fekk dei tenkt seg om

Frp fekk ikkje medhald korkje i forslaget om halvering av byggesaksgebyr eller tilbakebetaling av eigedomsskatt.