Formannskapet positive til fjernmøte og delegering av politiske saker

Dei vanlege politiske møta er utsette som følgje av korona-situasjonen, men kommunen vil prøva å halda på nokre av dei demokratiske prosessane også i denne tida, så godt det lar seg gjera.