Ba om ytterlegare utgreiing om brannstasjonar

Saka om eventuell nedlegging av brannstasjonar vart for andre gong sendt tilbake til administrasjonen.