Første covid-19-innlegginga på Stord sjukehus sidan april

Laurdag blei ein covid-19-pasient innlagt på Stord sjukehus.