Gå til sidens hovedinnhold

Første gong hu­set blei lagt ut på mark­na­den var det in­gen re­spons. Andre gong gjekk det 700.000 over prisframlegg

In­gen vil­le ha det 100 år gam­le hu­set på Halsn­øy første gong det kom på mark­na­den. Då det blei lagt ut på ny kom 40 per­so­nar på vis­ning, og sals­sum­men blei nes­ten dob­belt så høg som pris­fram­leg­get. Det har mek­la­ren ei god for­kla­ring på.

For abonnentar