Fortvilar over mykje tungtransport klin i tuna: – Har eskalert

På Øvre Tofte er nokre av bebuarane leie av tungtransport som ristar, støvar og er til fare for mjuke trafikantar.