Fortvilte mødrer hadde 270 underskrifter med seg til rådhuset

Stilte opp på rådhuset for å få fortgang i prosessen med Kaldestadvegen.