– Det overordna målet er jo at ein skal få ungane til å stå lenger i idretten

Laurdag feira Trio at klubben no er godkjent som ein kvalitetsklubb.