Frå søndag blir Skatte-Noreg samla på éin stad

Av

Den 1. november overtek Skatteetaten oppgåvene som kemnerane i kommunane har no, som å krevje inn skatt og kontrollere skattar og avgifter.