Framleis ingen avklaring: – Vi kan ikkje senda denne saka frå oss meir

Framleis ingen avklaring om kva ein skal gjera for eigaren av firemannsbustaden i Porsvik, men formannskapet har eit håp om å koma til ei løysing i møtet 16. april.