Framleis stor fare for vårflaum

Av

Det er framleis større fare enn normalt for stor vårflaum over nesten heile landet, ifølgje Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE).