I Kvinnherad kommune er det ifølgje Statistisk sentralbyrå 1.428 fritidsbygg. For tida er det på gang eit nytt hyttefelt i Ølve, og nyleg blei det seld ei hytte i Ranavik for over fire millionar kroner.

Attraktivt i Kvinnherad

Eigedomsmeklar Marita Pedersen i EiendomsMegler1, fortel at det er god fart i hyttemarknaden.

– Det var veldig stille i hyttemarknaden den første delen av koronatida, men no i seinare tid har pågangen auka mykje, seier Pedersen, som fortel at det for tida er stor interesse for visningar.

Ho meiner at Kvinnherad, og spesielt Halsnøy og Rosendalsområdet, er attraktive stader for hytter.

– Men i Kvinnherad er det også ein del einebustadar, særleg litt eldre, som gjerne blir kjøpt med tanke på fritidsbruk, seier ho, og legg til:

– Ein skal hugsa på at det ikkje er buplikt på einebustadar i Kvinnherad, noko som gjer at desse fort kan bli objekt for fritidsbruk.

Pedersen forventar at auken i etterspurnad etter hytter vil halda fram:

– Korona-situasjonen gjer nok at fleire tenker på hyttekjøp, seier ho, og viser til at det for dei fleste no er høgaktuelt å tenka norgesferie.

– Hytte er likevel å rekna som eit luksusgode, så det å kjøpa hytte heng naturleg nok saman med at den einskilde føler seg trygg på både jobben og den private økonomien, seier ho.

Pedersen er likevel ikkje uroa for at Kvinnherad først og fremst skal bli ein stad der folk ferierer:

– Dei siste to åra har vi merka at stadig fleire vel å flytta heim til dei ulike bygdene, seier ho, og trur at det har samanheng med at det stadig blir lettare å jobba heimanfrå.

Fleire nye hytter på nordsida

På nordsida er det i seinare tid bygd ein del nye hytter. Ole Femsteinevik i O. Jacobsen Trelast AS seier til Kvinnheringen at selskapet er ansvarleg søkar på tre nye hytter i det nye hyttefeltet Troppo i Ølve. Dette er det Arve Kjærland som har tilrettelagd, og det er han som står for salet.

– I tillegg er det vel bygd ein tre-fire nye hytter på Hatlestrand i seinare tid, fordelt på hyttefelta i Hjortåsvågen og Segltangen, seier Femsteinevik. Desse er utanom O. Jacobsen sin aktivitet.

Han fortel at dei ikkje opplever spesielt mykje fart i hyttemarknaden, men at han heller ikkje har grunn til å klaga:

– Faktisk stoppar det litt opp på kapasiteten vår, og vi har litt knapt med tømrarar, fortel han.

Tømrarane i O. Jacobsen er for tida mykje opptekne med rehabilitering, og Femsteinevik seier at dei har hatt det travelt den siste tida.

– Vi har køyrt ut store mengder terrassar, seier han, og ser dette klart i samanheng med at karantenetida har fått folk til å bruka pengar på heimen.

Han har tru på at det blir ein del å gjera i hyttemarknaden framover:

– Eg trur vi kjem til å merka ein jamn pågang i tida som kjem, sluttar Femsteinevik.