Fres i hyttemarknaden: Meklar trur på vedvarande oppgang etter korona

Det var stille i dei første månadane etter at koronaviruset slo innover landet, men interessa for å kjøpa hytte har teke seg mykje opp, skal vi tru lokal eigedomsmeklar.