Vanleg med overvekt og inaktivitet blant barn – det vil desse gjera noko med

I oktober startar Frisklivssentralen, i samarbeid med helsesjukepleiarar og fysioterapeutar, eit tilbod til barnefamiliar med overvekt og/eller livsstilsutfordringar.