Fryktar for butikkane dersom ikkje både husleige og opningstid blir redusert

Sen­ter­lei­ar ved Hus­nes Stor­sen­ter, Ter­je Bør­tveit, seier at han naturleg nok ser ei endring i folk sine handlevanar, men førebels er det ingen umiddelbare planar om å redusera husleiga for butikkane.