Gå til sidens hovedinnhold

Fryktar for regionsenterstatusen til Husnes dersom nytt planprogram blir vedtatt: – Direkte øydeleggande

Ein ny fylkeskommunal plan for senterstruktur og berekraftige lokalsamfunn er ute på høyring. Her er det føreslått å endra kriteria for kva som kan bli definert som regionsenter.

For abonnentar