Den vakre vipa er eit sikkert vårteikn, her fotografert av Inge Audun Røssland. – Dessverre er det ein truga art, skriv han.

Fredagar vil Kvinnheringen presentera dagens bilde både i nettavisa og i papiravisa. Vi håpar fleire vil senda inn bilde til oss på e-post, og det kan du gjera her. Hugs å beskriva kva som er på bildet og kven som er fotografen.