Fylkesmannen avdekka Nav-feil i fjor sommar: Er enno ikkje ferdige med oppryddinga

I fjor sommar var fylkesmannen på tilsyn hos Nav Kvinnherad, og avdekka fleire lovbrot knytt til stønadar til barnefamiliar. Nav er enno ikkje ferdige med oppryddinga.