Kommunedirektøren er positiv, fylkesmannen skeptisk: – Dette er viktig for oss, og for garden

Bjarte Døssland har søkt om bruksendring, samt oppføring av eit tilbygg, til det gamle kårhuset på garden sin. Dette vil han bruka til kontor- og lagerbygg for den ferske advokatverksemda si. Kommunen er positiv, men fylkesmannen meiner ulempene er større enn fordelane.