Fylkesrådmannen rår til å venta med sal av Valen kraftverk

Meiner tidspunktet for sal av kraftverket er feil.