Fylkesrådmannen vil utsette Hordfast og prioritera rassikring, vedlikehald og Bybanen