Fylkessamanslåinga gir Kvinnherad eit heilt nytt teatertilbod

Nynorsk kvalitetsteater kjem til Husnes med fleire framsyningar framover.