Vegtrafikksentralen melde i 18.30-tida tysdag kveld at fylkesveg 500 var stengd ved Nesvika, like vest for Sunndal, på grunn av opprydning etter sprengingsarbeid.

Då blei det opplyst at vegen kom til å vera stengd fram til klokka 19.50.

vegvesen.no står det seinare at fylkesvegen kan komma til vera stengd fram til onsdag morgon klokka 06.