Fylket sitt kontrollutval med fleire spørsmål til Valen Kraftverk: Lurer på kva rolle sonen spelte då faren blei tilsett

Kontrollutvalet i Vestland fylkeskommune har sendt ei rekke spørsmål til styreleiaren i Valen kraftverk.