Gangbrua til 400.000 kroner endeleg på plass

Om kort tid kan brua bli tatt i bruk av turgåarar, og gjera det endå litt tryggare å ferdast.