Olav Øye har gjort ein formidabel jobb etter at han overtok Ablane gard på Skeie

– Eg har ein idé! Slik byrjar mange av ytringane til Olav Øye. Og at han i tillegg evnar å gjennomføra ideane sine, kan Ablane gard på Skeie vitna om.
Av
Publisert