Ønskjer gaupekull i Hordaland

Artikkelen er over 2 år gammel

Under førre fylkestingmøte vedtok politikarane ei fråsegn om å etablera gaupekull i Hordaland, mellom anna av omsyn til ein altfor stor hjortebestand.