«Gerhard Alsaker bekreftar sin dårlege forretningsmoral»

Av