Gir slepp på Dimmelsvik: Inngjekk avtale om tomt på Husnes

Hardanger Biogass AS hadde planar om å etablera biogassanlegg i Omvikdalen. No har selskapet inngått intensjonsavtale med Kvinnherad kommune om å kjøpa tomt på Husnes.