Gjer ei rekkje ekstratiltak: – Det handlar om å beskytta seg sjølv og andre

Rema 1000 på Husnes har sett inn ei rekkje ekstratiltak for å halda ein høg hygienestandard.