Gladmelding frå Sparebank1-stiftinga: Deler ut til saman 1,35 millionar kroner til lag og organisasjonar råka av korona-restriksjonar

Av den tildelte ramma får Rosendal samfunnshus, Husnes kulturhus og Halsnøy kulturhus 150.000 kroner kvar i gåve.