I morgontimane tysdag har snø og væte frose og det er svært glatte sidevegar mange stader i kommunen. Ver forsiktig, anten du køyrer, syklar eller spaserer!