Gode tilbod til nye i landet

Undervisningslokala er stengde, men opplæringa går for fullt – også hos vaksenopplæringa.