Rebekka (7) og Viktoria (6) handla dokkeklede på julemessa på Fatland