Grunneigarane på Husnes tapte mot kommunen i lagmannsretten òg: – Veldig skuffa

Gulating lagmannsrett gav heller ikkje tomteeigarane på Husnes medhald i krava mot kommunen.