Grunneigarar ber politikarane snu: – Det er deira ansvar å legga til rette for utvikling og ein sterkare økonomi

Rune Røssland og Erling Helland synest det vil vera rart om politikarane kjem med ein negativ uttale om SKL sitt endringsforslag for Onarheim kraftverk medan kommunen står i ein pressa, økonomisk situasjon.